Ruský Jazyk - Ruština - úradné preklady, preklady a tlmočenie
slovensky-jazyk.gif rusky-jazyk.gif ukrajinsky-jazyk.gif
Rusky jazyk Ukrajinsky jazyk Словацкий язык Словацька мова

UKRAJINČINA - Ukrajinský jazyk - úradné preklady - Bratislava  

Poskytujeme súdne overené preklady úradných dokumentov z/do ukrajinčiny.
Úradný (tzv. overený alebo súdny) preklad z/do ukrajinčiny sa vykonáva súdnym prekladateľom registrovaným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, zapísaným do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v zmysle zákona 382/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Pri vyhotovení úradného prekladu originál dokumentu sa zviazuje s prekladom a s prekladateľskou doložkou (vyhlásenie prekladateľa s podpisom a okrúhlou pečiatkou) pomocou trikolóry a opatruje sa súdnou pečiatkou.

V prípade, že originál dokumentu, ktorý chcete úradne prekladať, budete potrebovať aj v budúcnosti, odporúčame vam dať si najprv vyhotoviť notársky overenú kópiu dokumentu.

Úradné preklady dokumentov menšieho rozsahu vyhotovujeme v termíne do 24 hodín bez príplatku. Pri väčšom rozsahu textov sa môže doba vyhotovenia predĺžiť.

Úradný preklad je znaleckým úkonom podľa zákona 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Všetci naši úradní prekladatelia a tlmočníci sú kvalifikovaní overení experti, riadne zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR.ukrajinčina, ukrajinský jazyk, úradný preklad, súdný preklad, úradné overený preklad, preklady, Ukrajina, jazyková korektúra, úradný prekladateľ, prekladateľ, tlmočník, rodený hovorca
ONLINE OBJEDNÁVKA
Šetríme Váš čas. Pošlite si svoju objednávku online.
Online objednávka
INFOLINKA
+421 905 923 729
Všetky potrebné informácie o aktuálnych cenách, akciách, bonusoch a výhodách Vám radi poskytneme na našej infolinke.
GRAFICKÉ ÚPRAVY
Podľa vašich požiadaviek, zabezpečíme grafickú úpravu preložených dokumentov.
RuskyJazyk.sk
Švabinského 13
851 01 Bratislava

ruskyjazyk@ruskyjazyk.sk
Copyright © 2008-20012 | Sitemap: HTML XML ROR URLLIST         


Valid XHTML 1.0 Transitional